Algemene voorwaarden

Alle klachten, om geldig te kunnen zijn, moeten ons binnen acht dagen na aflevering der factuur toekomen. De Rechtbanken van arrondissement Leuven oordelen over betwiste gevallen. De rekeningen zijn betaalbaar te Begijnendijk of door storting of overschrijving op bankrekening; uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. In geval van niet betaling der facturen op hun vervaldag is van rechtswege zonder immorastelling een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd vanaf de datum der factuur; bovendien zal het bedrag der facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum van 25 euro per factuur ten titel van administratieve onkosten. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.